Dù đã hoạt động hơn 50 năm nhưng nhiều chị em vẫn rất băn khoăn không biết Nhà Hộ Sinh A có phải cơ sở công