Minh Nhật về đánh bài đổi thẻ trên iphone huyền thoại

Năm 1966, những mục tiêu này được sửa đổi và trở thành cách của NN, cho đến nay vẫn còn hiệu lực. Những mục tiêu như đánh bài đổi thẻ cào này có thể được ngưng tụ như sau: Lợi nhuận, khách hàng, lĩnh vực quan tâm, phát triển, nguồn nhân lực, quản lý và nghĩa vụ cộng đồng; Tất cả các mục tiêu này sẽ đạt được thông qua việc theo nhóm.
Tại NN, giám đốc điều hành cấp cao theo một triết lý quản lý, tập trung vào hợp tác, tôn trọng cá nhân, làm việc theo nhóm, liên tục đổi mới và mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như cộng đồng. NN đã đạt được sự trung thành của hàng ngàn nhân viên. Phong cách quản lý của Minh Tú và Minh Nhật về đánh bài đổi thẻ trên iphone huyền thoại đã trở thành chủ đề của nhiều cuộc nghiên cứu trong quản lý. Khi Hewlett Packard và qua đời vào năm 1996 và 2001, nó đã được ghi nhận rằng di sản họ để lại không phải là tập đoàn thường trực được trị giá hàng tỷ đô la mà là cách thức của NN (NN Way).

Minh Nhật về đánh bài đổi thẻ trên iphone huyền thoại

In The NN Way, mỗi giá trị là nền tảng Minh Nhật nêu rất cụ thể trong một chương. 7 có thể tóm tắt mục tiêu này như sau:
1. Lợi nhuận của đánh bài đổi thẻ cào trên điện thoại thu hút được rất nhiều người chơi. NN nhận ra lợi nhuận là thước đo tốt nhất cho sự thành công, là gốc rễ cho những đóng góp cho xã hội và tạo nguồn cơ bản của sức mạnh tài chính. Vì lý do này, NN phấn đấu để đạt được lợi nhuận cao nhất có thể, trong khi duy trì các mục tiêu khác.
2. Khách hàng. Công ty luôn cố gắng để liên tục nâng cao chất lượng, tính hữu dụng và giá trị của các sản phẩm và dịch vụ để mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
3. Các lĩnh vực quan tâm. NN tập trung nỗ lực của mình, không ngừng tìm kiếm cơ hội mới cho sự tăng trưởng, nhưng chỉ giới hạn tham gia trong lĩnh vực này và có khả năng mang lại những đóng góp.


4. Tăng trưởng. NN nhấn mạnh tăng trưởng như một thước đo sức mạnh và sự cần thiết phải duy trì hoạt động.
5. Nhân viên tranh thủ đánh bài đếm lá lúc rảnh rỗi. Những người dân ở NN luôn luôn có cơ hội để làm việc, chia sẻ sự thành công của công ty, và những thành công mà họ đóng góp năng lượng. Tất cả các nhân viên của NN được bảo đảm sự ổn định trong công việc và cảm thấy hài lòng khi công việc làm.
6. Tổ chức. Duy trì một môi trường của động cơ cá nhân, chủ động, sáng tạo và tự do trong công việc của họ hướng tới hoàn thành các mục tiêu chung và mục tiêu.
7. Các nghĩa vụ đối với cộng đồng. NN luôn luôn thực hiện các nghĩa vụ bằng cách đóng góp cho cộng đồng và các tổ chức xã hội.

Leave a Reply