Ngày xưa mới rủ nhau đi đánh bài chòi

In The NN Way, mỗi giá trị là nền tảng Minh Nhật nêu rất cụ thể trong một chương. 7 có thể tóm tắt mục tiêu này như sau:
1. Lợi nhuận từ việc đánh bài đổi thưởng 69 mang lại. NN nhận ra lợi nhuận là thước đo tốt nhất cho sự thành công, là gốc rễ cho những đóng góp cho xã hội và tạo nguồn cơ bản của sức mạnh tài chính. Vì lý do này, NN phấn đấu để đạt được lợi nhuận cao nhất có thể, trong khi duy trì các mục tiêu khác.
2. Khách hàng. Công ty luôn cố gắng để liên tục nâng cao chất lượng, tính hữu dụng và giá trị của các sản phẩm và dịch vụ để mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
3. Các lĩnh vực quan tâm. NN tập trung nỗ lực của mình, không ngừng tìm kiếm cơ hội mới cho sự tăng trưởng, nhưng chỉ ngày xưa mới rủ nhau đi đánh bài chòi mà không giới hạn số người tham gia trong lĩnh vực này và có khả năng mang lại những đóng góp.
4. Tăng trưởng. NN nhấn mạnh tăng trưởng như một thước đo sức mạnh và sự cần thiết phải duy trì hoạt động.

Ngày xưa mới rủ nhau đi đánh bài chòi

5. Nhân viên. Những người dân ở NN luôn luôn có cơ hội để làm việc, chia sẻ sự thành công của công ty, và những thành công mà họ đóng góp năng lượng. Tất cả các nhân viên nữ đều bứ xúc khi chồng đi đánh bài và NN được bảo đảm sự ổn định trong công việc và cảm thấy hài lòng khi công việc làm.
6. Tổ chức. Duy trì một môi trường của động cơ cá nhân, chủ động, sáng tạo và tự do trong công việc của họ hướng tới hoàn thành các mục tiêu chung và mục tiêu.
7. Các nghĩa vụ đối với cộng đồng. NN luôn luôn thực hiện các nghĩa vụ bằng cách đóng góp cho cộng đồng và các tổ chức xã hội.


Đến nay, Hewlett-Packard là không chỉ các công ty thành công nhất trên thế giới về tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận, họ cũng liên tục có tên trong danh sách Các công ty tốt nhất để làm việc. Khi nhân viên cũ của công ty trong những cách NN nhớ lại, họ thường đề cập đến những từ như toàn vẹn, tin và tinh thần đồng đội. Họ kể những câu chuyện về những lần đi đánh bài 3 cây, về quản lý theo mục tiêu và sự tự tin của nhân viên trong hai nhà lãnh đạo. NN cũng bằng cách đó hơn 6 thập kỷ qua, nhóm đã duy trì hướng đi của nó. NN đã luôn luôn được coi là công ty tiếp tục cung cấp các sản phẩm sáng tạo. Giá trị thực sự mà NN mang lại đã giúp công ty thu hút và giữ được rất nhiều khách hàng, đối tác và nhân viên nhiệt tình.
Minh Tú và Minh Nhật định đi đánh bài 3 cây bịp nhhưng đã không thành, và trong năm 2001 đã được sáp nhập với Compaq để trở thành Tổng công ty NN-Compaq. Đọc Các nhà lãnh đạo cách của NN để hiểu rõ hơn về các giai đoạn phát triển của nhóm. Đây là một cuốn sách có giá trị vì nó là kinh nghiệm thực tế, không chỉ đơn thuần là việc tư vấn lý thuyết.

Leave a Reply