Ngoài những tác dụng về làm đẹp da như các bạn nữ vẫn biết về dầu thầu dầu thì sản phẩm được chiết xuất từ 100%