Nhà thơ khác đã warbled sướng mắt mềm mại của linh dương, và bộ lông đáng yêu của con chim mà không bao giờ alights; ít