Sàn gỗ Thái Lan tại Hà Nội có nguồn gốc từ các nhà máy chế xuất ván sàn gỗ chịu nước lớn trên quốc gia