Quán cafe luôn là một địa điểm quen thuộc đối với tôi. Gọi là quen thuộc, vì hầu như lúc nào tôi cũng ngồi một mình,