Ván sàn gỗ Căm Xe kể từ khi có mặt trên thị trường Việt đã nhận được sự ủng hộ sử dụng và sự khen